Terapia przez NLP

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy psychologii, lingwistyki i informatyki. Jego celem jest zrozumienie i zmiana sposobu myślenia, odczuwania i zachowywania się człowieka poprzez język i komunikację.

NLP jest stosowane jako forma terapii, która pomaga ludziom zmienić negatywne nawyki i zachowania, poprawić relacje z innymi i osiągnąć osobiste cele. Terapeuci NLP używają technik takich jak modelowanie sukcesu, reframing i reprogramowanie umięśnienia mowy, aby pomóc pacjentom osiągnąć pożądane rezultaty.

NLP jest często stosowany w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja, lęk i stres, a także w leczeniu fobii i zaburzeń odżywiania. Może również pomóc w rozwijaniu pozytywnych cech osobowości, takich jak pewność siebie i umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Jedną z głównych zalet NLP jest to, że jest skuteczny w krótkim czasie. Wiele osób doświadcza znacznej poprawy już po kilku sesjach, podczas gdy inne formy terapii mogą wymagać dłuższego czasu. Ponadto, NLP jest elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów każdego pacjenta.

Warto pamiętać, że NLP jest jednym z wielu dostępnych narzędzi terapeutycznych i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Przed rozpoczęciem terapii NLP należy skonsultować się z lekarzem lub licencjonowanym terapeutą, aby upewnić się, że jest to najlepsze rozwiązanie dla danej sytuacji.

Narzędzia i techniki, które stosuje pomogą Tobie zrozumieć i  odbierać rzeczywistość w akceptowalny sposób. Pozwolą zobaczyć i dostrzec mechanizmy oraz wzorce zachowań. Dodatkowo samemu zinterpretować zasadę ich powstawania w początkowej fazie na co jak zrozumiesz, Masz bardzo łatwy wpływ.

Światopogląd, filozofia życia czy filtry, obojętnie jak je nazwiesz, sabotują bardzo lub mogą Tobie efektywnie sprzyjać. Wynika z tego , że to nie ludzie, sytuacje czy zdarzenia wywołują u Ciebe stres, lecz to w jaki sposób je odbierasz za pomocą emocji oraz jak na nie reagujesz. Zmiana tych przekonań to pewien proces. Jeśli są głęboko zakorzenione to może być długi. Wszystko to za sprawą tego, że podświadomy umysł nie odróżnia prawdy od fałszu. W zależności od przekonań jakie nosisz, wierzysz we wszystko co zobaczysz, czy usłyszysz. To jest podłoże, klucz do zmiany w Tobie wzorców reagowania emocjonalnego na środowisko zewnętrzne. Twoja osoba w ręku  trzyma pióro i pisze życie najważniejszego jestestwa tu i teraz. Ty decydujesz, Ty tu rządzisz.

Konsultacja psychoterapeutyczna to możliwość zdobycia umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz bolesnymi myślami i uczuciami, które doprowadzą Twój system zautomatyzowanego zachowania i myślenia do większej akceptacji, inspiracji oraz motywacji samego siebie. Do wyznaczenia celów i podejmowania działań wzbogacających Twoje życie przez własciwy wybór stosowny do czasu i miejsca w jakim się aktualnie znajdujesz. 

Konsultacja daje możliwość zwiększenia Twojej świadomości i dążenia do świadomego wykorzystania Twoich zasobów. Wszystko to pozwoli żyć Tobie lepiej, pełniej i bardziej świadomie, doprowadzając do Twojego bogatszego i świadomego zrozumienia mechanizmów powstawania podłoża emocjonalnego.

NLP to zbiór  różnych technik komunikacji np: ze sobą. Nastawionych na tworzenie i modyfikację przekonań, wzorców percepcji i myślenia. Za twórców NLP uznaje się amerykańskiego lingwistę Johna Grindera oraz psychologa Richarda Bandlera. Ogólnie NLP bazuje na tworzeniu świadomych połączeń pomiędzy myślami,zachowaniami i wypowiadanymi słowami.