Psychoterapia

Odreagowanie psychologiczne poprzez klawiterapię znosi większość zaburzeń psychicznych. Stymulacja  receptorów skórnych oraz licznych punktów biologicznie czynnych poprzez dokrwienie tych obszarów, gdzie zostają odżywione komórki przez molekularne czynniki endogenne najczęściej znosi zaburzenia psychologiczne egzystencjalne powstałe np. na skutek (najczęściej) stresu.

Innym narzędziem stosowanym w gabinecie jest hipnoterapia. Podłożem psychoterapeutycznym w tej okoliczności jest hipnoza. Stosowana w celu porozumienia się z ludzką nieświadomością. Lecz tutaj głównie  chodzi o kierowanie uwagi w kierunku zmiany zachowań, reakcji emocjonalnych i świadomości człowieka.