Odreagowanie psychologiczne poprzez klawiterapię znosi większość zaburzeń psychicznych. Stymulacja  receptorów skórnych oraz licznych punktów biologicznie czynnych poprzez dokrwienie tych obszarów, gdzie zostają odżywione komórki przez molekularne czynniki endogenne najczęściej znosi zaburzenia psychologiczne egzystencjalne powstałe np. na skutek (najczęściej) stresu.